Aleš Calábek

Ing. Aleš Calábek, MBA                                                                      

e-mail: calabek@ghcregio.eu

GSM: +420 774 579 973

  • jednatel společnosti, ředitel
  • stavební inženýr, MBA projekt. management
  • držitel autorizace pro posuzování vlivů na ŽP - EIA, SEA
  • člen Asociace autorizovaných osob EIA, SEA
  • akreditovaný poradce MŽP pro OP ŽP, spec. vodohospodářské stavby
  • projektová a inženýrská činnost - vodohospodářské stavby
  • certifikace pro technický dozor staveb
  • certifikace pro studie proveditelnosti (PHARE - Gopa)
  • rozvoj profesních dovedností pro SF EU a HRDP