Kateřina Matyášová

Mgr. Kateřina Matyášová, Dis

e-mail: matyasova@ghcregio.eu

GSM: +420 770 100 615

  • magisterské vzdělání v oboru Experimentální biologie
  • dotační poradenství OP Životní prostředí
  • příprava a koordinace projektů pro financování, dotační projektové žádosti
  • dotační a finanční řízení projektů