Klára Calábková

Ing. Klára Calábková

e-mail: calabkova@ghcregio.eu

GSM: +420 777 579 972

  • hlavní projektová manažerka
  • stavební inženýrka se specializací na pozemní stavby
  • akreditovaná poradkyně pro OP ŽP
  • finanční manažerka pro projekty životního prostřadí se specializací na vodohospodářské stavby
  • projektová a inženýrská činnost
  • posuzování vlivů na ŽP - EIA, SEA, hlukové a rozptylové studie
  • certifikace pro stavební, autorský a technický dozor staveb