Schválení IROP

04.06.2015 23:00

Evropská komise schválila Integrovaný regionální operační program, který přinese do ČR v období 2014 - 2020 finanční podporu investic ve výši cca 4,64 mld. EUR. IROP navazuje na programy z období 2007 - 2013 a bude podporovat konkurenceschopnost regionů, měst a obcí. IROP zahrnuje financování dopravní infrastruktury a obslužnosti, sociální problematiky, zdravotnictví, vzdělávání, kultury, e-governmentu, energetických úspor v oblasti bydlení, územních dokumentací obcí, atd.