Novinky

OPŽP Harmonogram výzev 2017

04.02.2017 08:56
OPŽP - program pro podporu projektů v oblasti živtního prostředí. Harmonogram dotačních výzev 2017: OPŽP Harmonogram výzev 2017.xlsx (60161)

ITI Olomoucké aglomerace

04.02.2017 08:48
Statutární město Olomouc, jako nositel ITI Olomoucké aglomerace, již vyhlašuje výzvy pro předkládání integrovaných projektů. Podrobné info viz www.olomoucka-aglomerace.eu, případně lze požádat o informace pracovníky GHC regio s.r.o. Harmonogram výzev pro rok 2017: Harmonogram ITI.pdf...

MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

03.11.2015 06:10
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR otevřelo program pro podporu obnovy a rozvoje venkova. Program je určen pro obce do 3.000 obyvatel a pro mikroregiony. Příjem dotačních žádostí je v termínu do 15. 1. 2016. Žádat o dotace lze na projekty: - obnovy místních komunikací, - úpravy veřejných...

OPŽP 2014 - 2020

17.08.2015 19:10
OPŽP 2014 - 2020 odstartoval. Od 14. 8. 2015 je zahájen příjem žádostí na dotace pro ekologické projekty za více než 12 miliard Kč. Pro bližší informace se obraťte na pracovníky GHC regio s.r.o. (viz kontakty).

OP PIK

01.07.2015 09:11
Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 29. června vyhlásilo výzvu v jedenáctém programu podpory. Podniky, které realizují výzkum, si v programu Aplikace rozdělí minimálně 2 mld. Kč.  Pokud bude zájem o dotace vysoký, je možné, že MPO alokace zvýší až na 6 mld. Kč. 

OPŽP vyhlášení výzvy

19.06.2015 23:03
MŽP vyhlásilo dne 19. 6. 2015 první výzvy z nového OPŽP 2014-2020. Cílem je podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin. Podpora příprav recyklace odpadu a nakládání s odpady. Žádosti budou přijímány od 14. srpna. V prvních výzvách...

Schválení IROP

04.06.2015 23:00
Evropská komise schválila Integrovaný regionální operační program, který přinese do ČR v období 2014 - 2020 finanční podporu investic ve výši cca 4,64 mld. EUR. IROP navazuje na programy z období 2007 - 2013 a bude podporovat konkurenceschopnost regionů, měst a obcí. IROP zahrnuje financování...

OP PIK spuštění příjmu žádostí

29.05.2015 22:22
Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásil první výzvy. Česká republika tak zahajuje čerpání v programovém období 2014-2020. MPO již před několika dny zveřejnilo předběžné znění výzev, ze kterých se žadatelé již mohli dozvědět datum odevzdání žádosti,...

OPŽP 2014 - 2020 schválen.

04.05.2015 20:47
Evropská komise dne 30. 4. 2015 schválila Operační program Životní prostředí 2014 - 2020. V rámci OPŽP je pro žadatele nachystáno téměř 72 mld. Kč, které lze získat v některé z následujících oblastí: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Zlepšování kvality ovzduší v lidských...

IROP - Předběžný harmonogram výzev

29.04.2015 21:41
IROP zveřejnil předběžný harmonogram výzev pro rok 2015. V harmonogramu jsou uvedeny základní informace o výzvách včetně podporovaných aktivit, typů příjemců a dalších informací. Predbezny harmonogram vyzev IROP.pdf (250578)
1 | 2 >>