O nás

Společnost GHC regio s.r.o. zajišťuje svými pracovníky přípravu a realizaci projektů. Vážíme si všech našich klientů a velmi nás těší, že většina z nich se k nám pravidelně vrací. 

V rámci přípravy projektů provádíme:

  • posouzení vhodnosti projektového záměru pro dotační programy EU i ČR
  • přípravu a koordinaci projektové dokumentace
  • zpracování posouzení vlivů záměrů či koncepcí na životní prostředí (EIA, SEA) včetně zpracování odborných posudků (hlukové a rozptylové studie, biologická hodnocení)
  • zpracování odborných studií (energetické audity, oponentní odborné posudky)
  • stavební inženýring včetně zajištění potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy
  • zpracování dotačních žádostí včetně všech potřebných příloh (finanční a ekonomické analýzy, marketingové studie, atd.)

 

V rámci realizace projektů provádíme:

  • zpracování dotačních monitorovacích zpráv a žádostí o platby
  • autorský a technický dozor na stavbách
  • provedení závěrečného vyhodnocení projektů a závěrečného finančního vyúčtování
  • zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu