Reference

Za společnost GHC regio s.r.o. hovoří stovky úspěšně zrealizovaných projektů a více než 3 miliardy Kč dotací získaných pro naše klienty.

Při své práci využíváme zkušeností z úspešně realizovaných rozsáhlých projektů renomovaných společností, ale i z menších, neméně důležitých projektů zpracovávaných pro municipality a podnikatelské subjekty.

Mezi naše významné klienty patří celá řada obcí, měst a podnikatelských subjektů především z regionu Střední Moravy.

Zakázky především v oblasti dotační přípravy a posuzování vlivů na životní prostředí zpracováváme i pro klienty z celé ČR, můžeme uvést např. krajské úřady Středočeského, Ústeckého, Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého kraje, atd.

Provádíme rovněž stavební poradenství a technické dozory vodohospodářských staveb, především v regionu střední Moravy.