EIA, SEA

 

P.č.

Název akce

Podle metodiky

Termín zpracování

1

Přeložka silnice I/35 v úseku Dub – Valašské Meziříčí

Zák. č. 244/92 Sb.

1997

2

Nákupní středisko CI centrum Zlín (posudek)

Zák. č. 244/92 Sb.

1997

3

Výroba čistících prostředků Hranice na Moravě

Zák. č. 244/92 Sb.

1998

4

Samoobslužný OD Kroměříž - Kaufland

Zák. č. 244/92 Sb.

1998

5

Distribuční centrum Prostějov

Zák. č. 244/92 Sb.

1999

6

Centrální sklad Penny market Lipník nad Bečvou

Zák. č. 244/92 Sb.

2000

7

Obchodní centrum Prostějov (posudek)

Zák. č. 244/92 Sb.

2000

8

Kanalizace a ČOV mikroregionu Podřevnicko (Zlín)

„Postup pro proj. EU“

2000

9

Centro Prostějov (posudek)

Zák. č. 244/92 Sb.

2001

10

Obchodní centrum Přerov

Zák. č. 244/92 Sb.

2001

11

Silnice II/150 Brodek u Přerova - obchvat

Zák. č. 244/92 Sb.

2001

12

Komunikace R 55 Přerov – Kokory D1/0136

Zák. č. 244/92 Sb.

2001

13

Průmyslová zóna Lipník n.B. - Jezernice 

Zák. č. 244/92 Sb.

2001

14

ROSA MARKET Kroměříž (posudek)

Zák. č. 244/92 Sb.

2001

15

Silnice II/150 Prostějov - obchvat

Zák. č. 244/92 Sb.

2001

16

Rozšíření lázní Skalka

„Postup pro proj. EU“

2001

17

Rozšíření logistického a prodejního centra společnosti EMOS Přerov

Zák. č. 100/01 Sb.

2002

18

Objekt „Helios“ - Lipová lázně - rekreačně sportovní areál

Zák. č. 100/01 Sb.

2002

19

Průmyslová zóna Litovel

„Postup pro proj. EU“

2002

20

Průmyslová zóna Olomouc - Šlechtitelů

„Postup pro proj. EU“

2002

21

Ostružná – centrální parkoviště u lyž. reálu

Zák. č. 100/01 Sb.

2002

22

Modernizace a rozšíření lyžařského areálu Kaste - Petříkov

Zák. č. 100/01 Sb.

2002

23

Golfové hřiště Radíkov

Zák. č. 100/01 Sb.

2002

24

Průmyslová zóna Šternberk – ul. Věžní

„Postup pro proj. EU“

2002

25

Výstavba IS Šumperk - Temenice

„Postup pro proj. EU“

2002

26

Revitalizace dopravního napojení Šumperska a Jesenicka – Dopravní uzel Zábřeh

„Postup pro proj. EU“

2002

27

Rybník Velký hejtman Chropyně

Zák. č. 100/01 Sb.

2003

28

Komunikace I/46 Šternberk - obchvat

Zák. č. 100/01 Sb.

2003

29

Novostavba skladové a prodejní haly firmy ALU-KÖNIG-FRANKSTAHL v areálu Chválkovických skladů v Olomouci

Zák. č. 100/01 Sb.

2004

30

Lyžařský areál Peklák – Česká Třebová

Zák. č. 100/01 Sb.

2004

31

III/37751 Ohrozim – Plumlov – rekonstrukce komunikace

„Postup pro proj. EU“

2004

32

Olomouc – Sv. Kopeček – Přeložka komunikace III/4432

Olomouc – Sv. Kopeček – Záchytné parkoviště

Zák. č. 100/01 Sb.

2004

33

Rekonstrukce farmy dojnic Nový Dvůr, Červenka (dokumentace)

Zák. č. 100/01 Sb.

2004

34

Rekonstrukce přednádražního prostoru Zábřeh

Zák. č. 100/01 Sb.

2005

35

Lyžařský areál Kouty nad Desnou – posouzení koncepce S.E.A. – oznámení, dokumentace, veřejné projednání

Zák. č. 100/01 Sb.

2005

36

Větrný park Horní Loděnice - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2006

37

Lyžařský vlek Baldovec

Zák. č. 100/01 Sb.

2006

38

Přestavba výrobní haly v areálu M.L.S. Olomouc Holice

Zák. č. 100/01 Sb.

2006

39

Větrný park Násedlovice - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2006

40

Větrný park Kopřivná - oznámení

Zák. č. 100/01 Sb.

2006

41

Větrný park Boršice  - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2006

42

Obnova a rozšíření zámeckého parku v areálu zámku Štiřín (golfové hřiště)

Zák. č. 100/01 Sb.

2006

43

SKI areál Hlubočky

Zák. č. 100/01 Sb.

2007

44

Golf Park Litvínovice

Zák. č. 100/01 Sb.

2007

45

Lyžařský areál Kouty nad Desnou

Zák. č. 100/01 Sb.

2007

46

Změna těžby v lokalitě Skorošice – lom Jašek

Zák. č. 100/01 Sb.

2007

47

Řešení vstupní části závodu MORA MORAVIA, s.r.o.

Zák. č. 100/01 Sb.

2007

48

Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově

„Postup pro proj. EU“

2007

49

Větrný park Kopřivná

Zák. č. 100/01 Sb.

2007

50

Větrný park Ryžoviště - oznámení

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

51

Větrná elektrárna Jedlí - oznámení

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

52

Větrné elektrárny Stálky - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

53

Větrné elektrárny Ostružná - oznámení

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

54

Silnice II/150 Ohrozim obchvat

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

55

Silnice II/366 Prostějov - sever

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

56

Revitalizace kontejnerového překladiště Přerov

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

57

Přerov - Tyršův most přes řeku Bečvu v Přerově

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

58

Veltrusy – Protipovodňová ochrana města Veltrusy

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

59

Větrný park Jívová

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

60

Strachov park – Sportovní centrum Pískovna

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

61

Větrný park Huzová – Arnoltice - oznámení

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

62

Aktualizace Programu rozvoje cest. ruchu Olomouckého kraje – S.E.A.

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

63

Územní plán obce Čistá – S.E.A.

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

64

Územní plán obce Dobrovice – S.E.A.

Zák. č. 183/06 Sb.

2008

65

Integrovaný plán rozvoje města Olomouce (IPRM) – Revitalizace a regenerace sídliště – S.E.A.

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

66

Golf park Velké Losiny

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

67

Pivonín – Areál Pivoňka

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

68

Čerpací stanice PH TESCO – Uherské Hradiště - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2008

69

Větrný park Leskovec - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2009

70

Kompostárna a dekontaminační plocha EPS – Nový Dvůr - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2009

71

Město Orlová – Regenerace panelového sídliště – Parkovací a garážový objekt ulice Dětmarovická

Zák. č. 100/01 Sb.

2009

72

Zpevněné plochy a komunikace ul. Dvorská a Barvířská, Šternberk

Zák. č. 100/01 Sb.

2009

73

Morava, Litovel – protipovodňová opatření, I. etapa - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2009

74

Větrný park Ryžoviště - dokumentace

Zák. č. 100/01 Sb.

2009

75

Větrná elektrárna Ostružná - dokumentace

Zák. č. 100/01 Sb.

2009

76

Větrný park Huzová – Arnoltice - dokumentace

Zák. č. 100/01 Sb.

2009

77

Místní komunikace Určická – Krasická, Prostějov

Zák. č. 100/01 Sb.

2009

78

Aktualizace programu ke zlepšení ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje – S.E.A.

Zák. č. 100/01 Sb.

2009

79

Rozšíření těžby písku Rokytnice

Zák. č. 100/01 Sb.

2009

80

Areál RPC (Royal Prague Country) Nebřeníce – golfový a rezidenční areál

Zák. č. 100/01 Sb.

2010

81

Změna ÚP Popovičky – golfový a rezidenční areál - SEA

Zák. č. 183/06 Sb.

2010

82

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 – 2013 (výhled do roku 2016) - SEA

Zák. č. 100/01 Sb.

2010

83

Zpevnění plochy a zřízení stavebního dvora s osazením mobilní technologie na míchání betonových směsí - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2010

84

Jezdecký areál s ubytovacím zařízením Olomouc - Lazce

Zák. č. 100/01 Sb.

2011

85

Regionální inovační strategie Olomouckého kraje - SEA

Zák. č. 100/01 Sb.

2011

86

Větrné elektrárny Partutovice – posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2011

87

Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat

Zák. č. 100/01 Sb.

2011

88

Lisovna EPS a sklad, Uničov

Zák. č. 100/01 Sb.

2011

89

Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou

Zák. č. 100/01 Sb.

2011

90

Adaptace části průmyslového areálu továrny Lenka Kácov s.r.o. na sortovní areál s ubytováním

Zák. č. 100/01 Sb.

2011

91

Obalovna živičných směsí Hulín, typ Benninghoven TBA 3000 U-C - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2012

92

Výstavba větrných elektráren v k.ú.  Vraclávek v obci Hošťálkovy - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2012

93

Parkoviště ZOO Svatý Kopeček - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2012

94

Mobilní obalovna živičných směsí Hrachovec

Zák. č. 100/01 Sb.

2012

95

Větrný park Skřípov - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2012

96

VTE Podmilesy – posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2012

97

VTE Hájiště - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2012

98

Změna č. 6 ÚP obce Kácov – golfový a rezidenční areál - SEA

Zák. č. 183/06 Sb.

2012

99

Revitalizace brownfield Pavlovická

Zák. č. 100/01 Sb.

2013

100

Lanové dráhy Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2013

101

Obchodní centrum Slaný - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2013

102

Resort Sázava Parkland – golfový a rezidenční areál

Zák. č. 100/01 Sb.

2013

103

Průmyslová zóna Bystrovany

Zák. č. 100/01 Sb.

2014

104

Územní plán Libina - SEA

Zák. č. 183/06 Sb.

2014

105

Regenerace sídliště Brněnská, ulice Tylova

Zák. č. 100/01 Sb.

2014

106

CTPark Brno, Objekt G1, k.ú. Černovice - posudek

Zák. č. 100/01 Sb.

2015

107

108

109

Nová Sladovna Olomouc

ITI Olomoucké aglomerace - SEA

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje - SEA

Zák. č. 100/01 Sb.

Zák. č. 10001 Sb.

Zák. č. 100/01 Sb.

2015

2015

2015

 

… a dalších cca 30 dokumentací podle „pokynu“ pro projekty ucházejících se o spolufinancování z fondů EU

„Postup pro proj. EU“

„Pokyn MŽP č. 3/04"