Projektová a inženýrská činnost

Provádíme projektování staveb, stavebí inženýring, AD a technické dozory staveb vodohospodářské infrastruktury.

Výběr z referencí:

 

Obec Křenovice - Kanalizace a COV Křenovice

Realizace 2016 - 2017, IN 45 mil. Kč

Zajištění TDI, koordinátora BOZP a dotačního poradenství.

 

Svazek obcí TŘESTAV - Třeština, Stavenice - Tlaková kanalizace a ČOV.

Realizace 2014 - 2015, investiční náklady 25 mil. Kč.

Zajištění technického dozoru stavebníka a dotačního poradenství.

 

Obec Hlubočky - Kanalizace Hlubočky - IV. etapa.

Realizace 2012 - 2014, Inv. náklady 44 mil. Kč

Zajištění TDS, koordinátora BOZP a dotačního poradenství.

 

Obec Dolany - Splašková kanalizace Véska - Pohořany.

Realizace 2011 - 2012, inv. náklady 45 mil. Kč

Zajištění TDS, koordinátora BOZP a dotačního poradenství.

 

Obec Smržice - Likvidace odpadních vod Smržice.

Realizace 2011 - 2014, inv. náklady 146 mil. Kč

Zajištění projektové přípravy, TDS, dotačního poradenství.

 

Obec Čelechovice na Hané - Likvidace odpadních vod Čelechovice na Hané.

Realizace 2010 - 2013, inv. náklady 120 mil. Kč

Zajištění projektové přípravy, TDS, dotačního poradenství.

 

a další