Regionální rozvoj

Několik desítek projektů strategického plánování - od strategických plánů rozvoje měst až po ITI Olomoucké aglomerace.

Výběr z referencí:

 

MAP Mohelnicko

Spolupráce při tvorbě MAP, analytická část, strategický rámec, akční plán

realizace 2016 - 2018.

 

ITI Olomoucké aglomerace (Integrované teritoriální investice), 2014 - 2015

Zpracování v konsorciu s RARSM Olomouc a Ing. Foltýnkem.

Strategický územní nástroj vedoucí k posílení rozvoje regionu střední Moravy.

viz www.olomoucka-aglomerace.eu

 

Strategický plán rozvoje města Uničova, 2014 - 2015

Zpracování strategického plánu rozvoje území, včetně analytické části, akčního plánu a nástroje 

pro plánování investic.

 

Komunitně vedený  místní rozvoj (CLLD) pro MAS Uničovsko, Mohelnicko, Šternbersko, 2014 - 2015

Zpracování a spoluúčast na projednávání strategií rozvoje území místních akčních skupin.

Poradenství při přípravě standardizace MAS pro programovací období 2014 - 2020.

 

a další