Dotace

  • Příprava a realizace projektů v rámci dotačních programů a iniciativ EU (IROP, ITI, OP ŽP, OP PIK, PRV, atd.). Provádíme komplexní činnosti od počátečních stádií vývoje projektového záměru, přes studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů, žádostí o dotace včetně příloh, až po projektový a finanční management, řízení projektu při realizaci, závěrečný audit a monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.
  • Příprava a realizace projektů v rámci národních dotačních programů ČR. Provádíme poradenskou činnost při přípravě projektů, zpracování žádostí o dotace včetně nezbytných příloh a řízení projektu při realizaci včetně závěrečného vyhodnocení.