Regionální rozvoj

  • Strategické plánování – strategické rozvojové plány pro území měst, mikroregionů i větších celků. Strategické plány všeobecné, či tematicky zaměřené (cestovní ruch, podpora vzniku a rozvoje místních akčních skupin pro program LEADER). 
  • Místní akční plány - místní akční plány rozvoje školství pro předškolní a základní vzdělávání.