Životní prostředí - EIA, SEA, odborné studie

  • Posuzování vlivů na životní prostředí (E.I.A., S.E.A.). Zpracováváme oznámení, dokumentace i posudky na konkrétní záměry, rozvojové koncepce i územní plány. Dokumentace zpracováváme podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění i podle přílohy zákona č. 183/2006 Sb. Jsme držiteli autorizace MŽP na posuzování vlivů na ŽP, zpracování dokumentací a posudků (Ing. A. Calábek, MBA od roku 1996). 
  • Odborné posudky. Rovněž provádíme hlukové studie včetně kalibračního měření hluku, rozptylové studie, biologická hodnocení a posouzení na oblasti NATURA 2000.